Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Εποχή για παρασκευή σαπουνιού / Great time for making soap !

Είμαι τόσο περήφανη για τα νέα μου καλούπια!  Κόντρα πλακέ θαλάσσης, ακριβή μέτρα και λίγη δουλειά! I'm so proud for my new soap molds! Plywood, exact measurements and a bit of work! Το απόλυτα απαραίτητο εργαλείο είναι επίσης έτοιμο; ένα καλούπι οδηγός για την κοπή των σαπουνιών και αυτοσχέδιοι κόφτες με ανοξείδωτες λάμες! The absolutely necessary tool is also ready; a guide-mold for cutting the soaps and diy (always) cutters from stainless steel!

Ανυπομονώ να το βάλω σε αφαρμογή! / Can't wait to put it in good use!