Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Solid aluminum

We started experimenting with more materials for the men's line.  Αρχίσαμε να δοκιμάζουμε και άλλα υλικά για την ανδρική σειρά. 

Handcrafted, heavyweight shaving brush with antimicrobial synthetic loft. The solid aluminum handle is turned to shape on a metal lathe and polished on a series of buffing wheels.    Χειροποίητο, στιβαρό πινέλο ξυρίσματος με αντι-μικροβιακό συνθετικό θυσανό. Η συμπαγής αλουμινένια λαβή  διαμορφώνεται  τόρνο και γυαλίζει σε μια σειρά από τροχούς λείανσης. 


Synthetic shaving brushes are very popular as an animal-free product, they are longer lasting compared to animal hair products and the bristles require less product to make lather.  Τα συνθετικά πινέλα ξυρίσματος είναι πολύ δημοφιλή σαν προϊόντα που δεν περιέχουν ζωικά παράγωγα, διαρκούν περισσότερο από τα πινέλα με φυσικές τρίχες και απαιτούν λιγότερο προϊόν για να δημιουργήσουν αφρό.   

The dense, soft synthetic brush is highly effective in developing a thick lather and massaging your skin.    Η πυκνή και απαλή σύνθεση του θυσάνου είναι πολύ αποτελεσματική στη δημιουργία πλούσιου αφρού και στο μασάζ του δέρματος. 

No two pieces look exactly the same – small surface imperfections give a distressed “look” that makes each brush unique.    Δεν υπάρχουν δύο κομμάτια που να φαίνονται ακριβώς τα ίδια – μικρές ατέλειες στην επιφάνεια της λαβής προσδίδουν μοναδική όψη σε κάθε πινέλο ξυρίσματος.