Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

store sign


Επιτέλους, η πινακίδα του καταστήματος στη θέση της!  Finally, the store sign is in its place!
και τα έντυπα προώθησης ...  / and promotion leaflets and booklets...