Κυριακή, 3 Μαΐου 2015

LOVE THE NATURAL

Τα προϊόντα OLIVELAB NATURALS βασίζονται στη δύναμη της φύσης, ενυδατώνουν, ανακουφίζουν και προστατεύουν όλο το 24ωρο.Οur products are based on the power of nature, moisturize, soothe and protect 24hours.Σε συνεργασία με επαγγελματίες της βιομηχανίας καλλυντικών και  σύμφωνα με  τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παραγωγή συμμορφώνεται με   το Διεθνές Πρότυπο ISO GMP 22716:2007, «Cosmetics – Guidelines on Good Manufacturing Practices».   Επιπλέον, πραγματοποιούμε όλους τους απαραίτητους χημικούς και δερματολογικούς ελέγχους για να δημιουργήσουμε τα προϊόντα OLIVELAB NATURALS. Η ποιότητα ελέγχεται με αυστηρό τρόπο από πιστοποιημένο εργαστήριο έρευνας και εκτίμησης κοσμετολογικών προϊόντων και οι κλινικές δοκιμές είναι κοινοποιημένες στον ΕΟΦ.
In collaboration with professionals of the cosmetics industry and in accordance with European Union regulations, the production complies with  the International Standard ISO GMP 22716: 2007, «Cosmetics - Guidelines on Good Manufacturing Practices» .  Furthermore, we carry out all necessary  chemical and dermatological tests  to create the OLIVELAB NATURALS products. Quality is tested by an accredited laboratory for research and assessment of cosmetic products  and the results are notified and approved by the National Organization for Medicines (EOF), according to EU regulations.
Προσπαθούμε να διατηρήσουμε χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Οι πρώτες ύλες είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Συσκευάζουμε σε σκουρόχρωμα, γυάλινα, ανακυκλώσιμα βαζάκια. Δεν χρησιμοποιούμε ζωικά συστατικά και φυσικά δεν κάνουμε πειράματα σε ζώα ούτε χρησιμοποιούμε συστατικά που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα.
We try to maintain a low environmental footprint. Our materials are environmentally friendly. We pack in dark amber, glass, recyclable jars. We do not use animal ingredients and of course we do not experiment on animals or use ingredients tested on animals.