Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

Πλεκτά καλάθια - crochet baskets


μόνο με σπάγγο λινάτσας - just jute twine  


σπάγγος 
λινάτσας και μαλλί - jute twine and wool